Antonyma slovník. Synonymá, homonymá a antonymá 2019-11-29

Co jsou Synonyma, antonyma a homonyma? (paronyma)

antonyma slovník

Synonyma Online fungují jako Online Tezaurus synonym. Takových synonym je ovšem velice málo. Vhodné by bylo rovněž uvést jména pracovníků, kteří se na tvorbě slovníku podíleli. Česká lexikografie se může chlubit poměrně dlouhodobou historií, během níž vznikla řada slovníků od výkladových po ty, které se specializují na odbornou terminologii z různých odvětví, slang nebo neologismy. Naproti tomu varianty tvaroslovné a hláskové se za synonyma nepovažují brambor — brambora, vzlítnout — vzlétnout.

Next

Slovník českých synonym a antonym

antonyma slovník

Synonymá môžu byť špecifikom každého jednotlivca: existujú veci alebo deje, ktoré je každý zvyknutý pomenúvať iným z viacerých možných názvov napr. Stačí nainstalovat si program na svůj osobní počítač a pak buď zadat výraz, k němuž potřebujete zjistit vhodný ekvivalent, do vyhledávače, nebo jednoduše najet myší na dané slovo a program se o vše postará sám. Synonyma je možné zadávat, jak s diakritikou, tak i bez diakritiky. Synonyma, též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Za synonyma se považují i slova odvozená nebo slovotvorné varianty dítě — děcko, jevit — projevit.

Next

antonyma

antonyma slovník

Za jádro takové řady se považuje nejvíce stylisticky i emocionálně neutrální výraz. V jazyku sú zviazané s javom synonymie, ktorej podstatou je to, že jednej veci alebo predmetu denotátu zodpovedá viacero výrazových jednotiek designátorov. Z hľadiska formy môžu byť synonymá nielen slová, ale aj slovné spojenia určiť hranice — ohraničiť a frazeologické jednotky hrať si do karát — nahrávat si. U slovníku bych uvítala, kdyby autoři v předmluvě uvedli, podle jakých kritérií vybírali slova, která budou nebo naopak nebudou do slovníku zařazena. V rámci edice Správně česky nedávno vydalo tři knihy, určené pro širokou veřejnost.

Next

Slovník českých synonym a antonym

antonyma slovník

Slovník obsahuje celkem 33 000 hesel, 51 000 významů, 120 000 synonym a 23 000 antonym. Synonymum pro Tezaurus Na stránce Synonyma Online můžete hledat česká synonyma k zadaným slovům. Niekedy — najmä v umeleckom slovnom prejave — sa synonymá na pomenovanie tej istej veci používajú zámerne z dôvodu pestrosti jazykového prejavu. Zvláštní kategorií jsou synonyma, která se liší pouze stylovou platností táta — tatínek a dvojice českého pojmu s přejatým, tzv. K některým z nich je připojena stylová charakteristika např. Zadáte slovo, ke kterému chcete znát synonyma a Tezaurus vám zobrazí synonyma k zadanému slovu.

Next

antonyma

antonyma slovník

Podľa prítomnosti štylistických príznakoch rozoznávame synonymá také, aký ráz má ich konkrétny príznak, resp. Synonyma online Zadejte slovo, jehož synonyma chcete najít a zobrazit. Medzi členmi synonymických radov možno rozlíšiť rozmanité vzťahy dané rozdielom významových odtienkov alebo štylistickými rozdielmi, prípadne obidvoma týmito príznakmi súčasne. České označení synonyma je slovo souznačné. Mašínem Stručný slovník českých synonym 1947. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení.

Next

Slovník českých synonym a antonym

antonyma slovník

Provozovatel slovníku: web prezentace, eshop, redakční systém © slovník cizích slov 2005-2020 Thajské masáže Praha Bolí vás záda? Táto mnohotvárnosť jazykových štýlov sa opiera o práve o synonymiu. Vyberte si jednu ze tří poboček v Praze a uvidíte, že budete odcházet nadšeni a plni nových sil. Slovník doporučuji zejména překladatelům, redaktorům a spisovatelům, kteří někdy nemohou nalézt vhodný výraz nebo by se chtěli vyhnout opakování stejných slov. Synonymum je slovo, ale nájdeme medzi nimi rozdiel vo významových odtienkoch alebo štylistických príznakoch. Jak už bylo zmíněno, slovník obsahuje nejen spisovná slova, ale též nespisovná mezi nimi i vulgární, např. Na závěr připojuji pár ukázkových hesel: bačkora 1 papuč, pantofel, trepka 2 ob. Pokud k jednomu jevu existuje více synonymních výrazů, vytvářejí tzv.

Next

Synonymá, homonymá a antonymá

antonyma slovník

Synonymum definice; jedná se o slovo, které zní jinak, přesto má shodný nebo podobný význam. Publikaci samozřejmě uvítají i ostatní uživatelé českého jazyka, kteří by rádi obohatili svou slovní zásobu a zpestřili svůj styl o nová slova. Nakladatelství Lingea je renomované nakladatelství zaměřující se na vydávání elektronických i knižních slovníků, mluvnic a jiných publikací s jazykovou tematikou. Není tedy divu, že pozornosti českých lexikografů neunikla ani oblast synonym, tedy slov stejného významu i když o úplně identický význam samozřejmě u žádných synonym nejde, vždy se liší minimálně stylistickou hodnotou. Pak právě pro vás máme oblíbené v profesionálním salonu Thajský ráj. Jak napovídá název recenzovaného slovníku, obsahuje kromě synonym také antonyma, tj. Přelomovou práci představuje dílo J.

Next

Synonymá, antonymá, homonymá a viacvýznamové slová ~ Gramatika

antonyma slovník

Hesla jsou psána velice přehledně. Z toho důvodu vytvořil kolektiv autorů z nakladatelství Lingea nový synonymický slovník, shrnující v sobě běžnou slovní zásobu spisovnou i nespisovnou spolu s odbornými termíny 21. Dnes si z této edice představíme Slovník českých synonym a antonym, vydaný poprvé v roce 2007, podruhé 2009. Synonymy jsou také výrazy nářeční, argotické, slangové, které doplňují neutrální výraz chlapec — ogar. Překvapivě zde byla kromě neologismů zařazena i některá slova knižní např. .

Next

Synonymá, homonymá a antonymá

antonyma slovník

Díky této verzi, využívající stejně jako ostatní slovníky z řady Správně česky aplikaci EasyLex, můžete jednotlivá synonyma a antonyma vyhledávat mnohem jednodušeji, aniž byste se zdržovali listováním v knize. Tezaurus thesaurus nebo tesaurus je v této souvislosti označení pro slovník synonym. Pri lexikálnych synonymách popri významovej zhode sa zdorazňujú aj odlišné prvky. Modrou barvou jsou vyznačena heslová slova, poté následuje řada synonym rozdělených podle významů. K takovýmto slovníkům patří díla J. Jde tak o první slovník tohoto druhu, neboť žádná publikace zaměřená výhradně na shromáždění českých antonym zatím vydána nebyla. Existuje přibližně 23 200 slov, ke kterým se využívají synonyma.

Next

Synonymá, antonymá, homonymá a viacvýznamové slová ~ Gramatika

antonyma slovník

Homonymá - slová s odlišným významom, ale s rovnakým zvukovým znením. Některá sousloví, zejména pořekadla a ustálené obraty, mají někdy svůj slovní synonymní protějšek zůstat na ocet — neprovdat se. Pekný - škaredý, mrzký, hrozný, Nápadný - nevýrazný, utajený, jednoduchý, všedný, diskrétny,… Kľúčové slová skús tiež tieto kľúčové slová Podobné referáty Názov Kategória Dátum Rozsah Škola Hodnotenie 11. Patrí medzi ne rozličná spájateľnosť synoným a rozličná sféra použitia. Přestože synonymum má podobný význam, lze u dvou synonym najít menší významový rozdíl. Autoři jsou samozřejmě omezeni jazykovou databází, z níž vycházeli, mohli by tedy alespoň uvést, z jakých zdrojů byla tato databáze sestavena.

Next