Bladet tysnes. Om oss 2019-12-01

Bladet Tysnes

bladet tysnes

Eit flott turterreng i nærområdet fører fram til fleire fine fiskevatn. Samtykke til marknadsføring Når du er registrert som brukar hjå Tysnes, og når du brukar abonnementstenestene våre, ser me på deg som ein kunde med eit aktivt kundeforhold. Dette gjer me for å tilpassa innhaldet til brukarmønsteret ditt og for å gje deg ei best mogeleg brukaroppleving. Behandling av personopplysningar Ved å akseptera desse brukarvilkåra, samtykkjer du i at Tysnes kan behandla personopplysingane dine i tråd med fylgjande retningslinjer og personvernpolicyen vår. Kontaktledd til Amerika Initiativtakarane i 1953 hadde to viktige mål med eit nytt bygdeblad for Tysnes. Avtalegiro set du opp hjå banken din, eller via oss. Det er viktig å merka seg at den juridiske eigar av abonnementet er den som har teikna det.

Next

Om oss

bladet tysnes

«Tysnes» er framleis eit viktig kontaktledd, både mellom folk som er busette på Tysnes, men og mellom folk heime og ute. Kva informasjon samlar me inn? Alle soverom har eigen vask med varmt og kaldt vatn. Ved å godkjenna desse vilkåra, samtykkjer du også til personvernerklæringa vår. Dette fantastiske feriehusværet med eigen, privat hage og inngang, ligg i rolege omgjevnader ved ei lita vik ved den fiskerike Bjørnafjorden. Ved oppseiing av abonnement med bindingstid kjem det eit sluttoppgjer for den perioden du har oppnådd ein prisfordel, tilsvarande den rabatten som er gjeve på eit abonnement utan bindingstid. Spesiell takk til Oddrun Tysnes og Anette Kårstad.

Next

Bladet Tysnes AS

bladet tysnes

Siste godkjent opplagstal er 2. Gjengen i Tysnesbladet vart utfordra til å hoppa på sjøen av dei gode naboane våre i Sunnhordlandsav isa. Send det til redaksjonen tysnesbladet. Etablert i 1953 «Tysnes» vart etablert i 1953. Husværet som har plass til seks personar, har tre soverom, kjøken, stove, toalett og baderom.

Next

Kultur

bladet tysnes

Kort veg til sjø, gode tilhøve for fisking og mogleg for å leiga båt. Kombinasjonen av kulturprogram og utlån av bøker er ein suksessfaktor som har halde seg godt, og denne veka legg bokbåten nok ein gong frå kai i Bergen. Eit rikhaldig program er no spikra, og utflytta tysnesing Ingelin Røssland er ein av mange deltakande forfattarar. Du kan også krevja at dei vert sletta, med mindre opplysingane er naudsynte for å gjennomføra avtaleforholdet mellom deg og mediehuset der du er abonnent, eller dei er lovpålagde. Heilt nede på bryggjekanten med utsikt over Humlevika og Bjørnefjorden ligg vårt romslege feriehus med gjennomgåande høg standard og sengeplass til ti personar.

Next

Kultur

bladet tysnes

«Tysnes» har kontorlokale i kraftlagsbygget i Våge, like ovanfor ferjekaien. Dersom levering vert hindra av langvarige tekniske problem, streikar, lockout eller force majeure i meir enn to dagar, vert dette godtgjort med tilsvarande forlenging av abonnementet. Feriehuset har fem soverom, to baderom, toalett, kjøken og stove. Begge deler kan symbolisera verdigheit i møte med livet sine utfordringar. I 25 år kom avisa ut kvar 14. .

Next

Bladet Tysnes

bladet tysnes

Siste godkjent opplagstal er 2. Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. E-avisa er 100% identisk med papiravisa. . Dersom du har spørsmål til avtalen, er du velkomen til å kontakta oss: Telefon 53432220 og epost: abonnement tysnesbladet. Me behandlar også personopplysingar for å få større kunnskap om brukarane våre, slik at me kan levera tenester, tilrådingar, innhald, annonsar og marknadsføring som er tilpassa deg. Gjennom eit folkeleg engasjement med Nils Håland som pådrivar og fleire andre lokale eldsjeler, mellom anna forfattar Johannes Heggland, vart Tysnes Bladlag etablert på vårparten i 1953.

Next

Bladet Tysnes

bladet tysnes

Fjorden inviterer til fangstrike fisketurer eller berre ein hyggeleg båttur med familien. Ifølgje Staden er Langeland og året 1970. Journalisten skriv om ein gamal landstad «som heitte Sara Tufte, rett overfor Godøysund fjordhotell». Medverkande: Morten Haaland, Marita Strand Bakke og Jannike Aarvik. Gjennom eit folkeleg engasjement med Nils Håland som pådrivar og fleire andre lokale eldsjeler, mellom anna forfattar Johannes Heggland, vart Tysnes Bladlag etablert på vårparten i 1953. Avstand til strand: 70 m.

Next

Bladet Tysnes AS

bladet tysnes

I 25 år kom avisa ut kvar 14. Då kom eg til å tenkja på kvinnelagnaden som er knytt til dette namnet, ein vond kvinnelagnad — og ein tung barne- og familielagnad — i andre halvpart av. Gode tilhøve for fisking og mogleg for å leiga båt. Deling av informasjonen din Tysnes kan dela opplysingar om din bruk av tenestene med dei avisene me samarbeider med om abonnement. Huset er opprinneleg frå 1952, men blei totalrenovert i 1995 og har fem soverom med tilsaman tretten sengeplasser, bad, kjøken, eigen spisestove og to stover. Ved oppseiing gjeld abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert ikkje fornya.

Next

Om oss

bladet tysnes

Tenesta går med det inn i sitt 61. Kjem betaling for seint, gjeld den til ei kvar tid lovbestemte forseinkingsrente. Gjengen i Tysnesbladet vart utfordra til å hoppa på sjøen av dei gode naboane våre i Sunnhordlandsav isa. Frå 1979 vart «Tysnes» vekeavis, med utkome kvar torsdag. Har du eit bilete frå farne tider som fortener å koma på trykk? Gode tilhøve for fisking og mogleg for å leiga båt.

Next