Eramet kvinesdal. Eramet 2019-12-03

Eramet Norway Kvinesdal

eramet kvinesdal

Her produseres det 250 tonn piggvar i året. Anlegget har interne mål som er strengere enn statens grenser og utfordrer virksomheten selv. Rolf tok mange bilder som dere kan se her: Prisdryss på klubbfest Spillere. Blant de eksterne kundene finnes det blant annet et oppdrettsanlegg for piggvar, som nyttiggjør seg det varme vannet. Her fantes det både en isfri havn og et stort åpent område som gjorde det enkelt å planlegge logistikken optimalt.

Next

Eramet Kvinesdal

eramet kvinesdal

I regionen bor det 36 000 mennesker, og både Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Sirdal og Hægebostad befinner seg kun en halv times kjøretur fra Kvinesdal. Her finnes det ingen trafikk og ingen køer. Til flyplassene i Stavanger og Kristiansand tar det ca. Det varme vannet går også til oppvarming av verkstedhaller på utsiden av anleggsområdet. Det at planleggingsmulighetene har vært så gode helt fra starten av, har gjort logistikken i området spesielt effektiv og flytende. Valget falt på å bygge et nytt smelteverk i Kvinesdal. Det blir også en gratisvisning av Kaptein Sabeltann-filmen etterpå.

Next

Eramet Norway sets course for sustainable sea transport!

eramet kvinesdal

Produksjonsanlegget omtales innad i selskapet som «skreddersømverket», fordi all produksjon skjer på kundens spesifikasjon. Da var det fotball som står på programmet og det var en ivrig gjeng som hadde tre lærerike dager i hallen vår. Et gjennomtenkt anlegg På begynnelsen av 1970-tallet søkte Tinfos, som da hadde drevet ferrolegeringsproduksjon på Notodden siden 1916, etter utvidelsesmuligheter for sin manganproduksjon. Alle velkommen til kjøttbingo: Moro på årsavslutning Klubbens spillere i miniputtavdelingen hadde tirsdag kveld sin årsavslutning på kulturhuset med utdeling av pokaler, ledet av Debbie Engedal. Og fra fjord til fjell finnes det hytter som de ansatte kan nyte godt av. Kontinuitet i alle ledd I dag har prosessanlegget rundt 200 medarbeidere.

Next

Eramet Kvinesdal

eramet kvinesdal

Alle ble ropt opp, lag for lag, på scenen for å få sine pokaler. Prosessanlegget i Kvinesdal sitter i førersetet når det gjelder energigjenvinning, fleksibilitet, utslippskrav og ikke minst kundetilfredsstillelse. Barneidrettskole - fotball 3 onsdager 20 nov. Optimale driftsforhold Plasseringen til prosessanlegget i Kvinesdal ble valgt ut fra tilgangen på kraft. Eramet Norway Kvinesdals kunder befinner seg i Europa og Nord-Amerika. Prosessanlegget i Kvinesdal stiller høye krav til sine medarbeidere og legger sin ære i å ivareta mangfoldet i virksomheten.

Next

Eramet

eramet kvinesdal

Kiosken i kulturhuset er åpen. Resultatet er at medarbeiderne har et unikt eierskap til arbeidsplassen sin og en unik kjennskap til smelteverkets utvikling. L Jan Rob delte ut Årets Ildsjel som gikk til Inge Haugland og Hedersprisen som gikk til Leif Tønnessen. De aldersbestemte lagene + seniorlagene spiller fortsatt seriekamper og kan fortsette treninger på kunstgressbanen på de tider de har hatt i høst så lenge sesongen varer. Flotte gevinster som fenalår, pinnekjøtt, halv gris m. Hovedmarkedet for verkets spesialprodukter er produsenter av rustfritt stål.

Next

Eramet Kvinesdal

eramet kvinesdal

Dette er en del av kulturen. Her finnes det både ingeniører med doktorgrad, sivilingeniører, siviløkonomer, fagarbeidere med fagbrev bl. I dag er fem kunder tilknyttet fjernvarmeanlegget, som ble bygget i 2007. Ved prosessanlegget finnes det dessuten bedriftsidrettslag for både sykling, golf, skyting og bowling. .

Next

Eramet Norway : cap sur la navigation durable !

eramet kvinesdal

Eramet Norway Kvinesdal er et moderne prosessanlegg som utmerker seg med stor fleksibilitet og stort engasjement i lokalsamfunnet. Smelteverket i Kvinesdal ble etablert i 1974, og er derfor et forholdsvis nytt anlegg. Arriva stood out for its electric battery and excavator cargo ship project. Vann pumpes inn til verkstedhallene og varmer dem opp. Årets priser på seniorlagene kan du se her: Treningstider gjeldende fra 14 okt. Alle spillere med foresatte er hjertlig velkommen.

Next

Eramet

eramet kvinesdal

Denne fleksibiliteten til å etterkomme kundenes ønsker, er prosessanleggets store styrke. De ansattes kompetanse er også viktig for aktiviteten i lokale lag og organisasjonslivet i kommunen. Medlemsbedriftene er verdensledende på sine felt, og Eramet Norway Kvinesdal er et selvsagt medlem. These two projects, which should be fulfilled by the end of 2021, could revolutionize traditional sea transport and pave the way for future standards of sustainable operations. This ship of the future will indeed allow to reduce fuel consumption by 400 tons which represents a 20% reduction of the traditional consumption, and to reduce carbon emissions by 1,200 tons — the equivalent of emissions from 450 cars! Prosessanlegget er en hjørnesteinsbedrift som setter sitt preg på lokalsamfunnet og bidrar aktivt til utviklingen av det.

Next

Eramet Norway Kvinesdal

eramet kvinesdal

Eramet Kvinesdal Bransje Smelteverksindustri Etablert 1974 Produkt er Ferrolegeringer: silikomangan Antall ansatte 200 Nettside Eramet Kvinesdal også kalt Øye smelteverk, tidligere Tinfos Jernverk Kvinesdal er et smelteverk for produksjon av silikomangan i Kvinesdal i Vest-Agder. I 2008 ble Tinfos sin industrielle aktivitet kjøpt opp av Eramet konsernet, og prosessanlegget i Kvinesdal ble innlemmet i Eramet Norway, som dermed overtok både virksomheten og medarbeiderne. Det gjør selskapet til den nest største arbeidsgiveren — etter Kvinesdal kommune. Det blir servert mat til bingogjestene, så hold av disse torsdagene i november. Karrieremulighetene ved prosessanlegget er mange. Eramet Norway Kvinesdal har en sentral beliggenhet i Lister-regionen. Alle ansatte har et genuint ønske om å bidra til å fortsette å utvikle anlegget i en bærekraftig og fremtidsrettet retning.

Next

Eramet Norway Kvinesdal

eramet kvinesdal

Det unike ved Eramet Norways avdeling i Kvinesdal, er at det fortsatt jobber folk der som var med på oppbyggingen av smelteverket i 1974. Eramet Norway Kvinesdal har deltatt på realiseringen av en golfbane, en isbane og et kunstgressanlegg. Verket var fram til 2008 eid av. Nye treningstider for hall gjeldende fra 14. Utslippsmessig bruker anlegget kun 20 prosent av tildelt konsesjon, der den tildelte konsesjonsgrensen er basert på hva man antar at naturen kan akseptere. Det ble servert god mat, og det ble delt ut masse pokaler og priser.

Next