Europeiske helsetrygdkort. EUROPEISK HELSETRYGDKORT 2019-12-01

EUROPEISK HELSETRYGDKORT

europeiske helsetrygdkort

Personer med vedvarende og regelmessig behov for oksygen- og dialysebehandling vil også ha rett til denne typen behandling etter avtalen med Australia. I tillegg vil den dekke utgifter om det er nødvendig å tilkalle familiemedlemmer eller andre. Ofte er det første man blir spurt om på klinikken eller sykehuset om man har Europeisk helsetrygdkort. Dette gjelder for eksempel Guernsey, Bermuda og Falklandsøyene. Dette kan for eksempel gjelde ambassadepersonell som er stasjonert i Oslo for fire år.

Next

EUROPEISK HELSETRYGDKORT

europeiske helsetrygdkort

Dette kan for eksempel gjelde norske pensjonister bosatt i Thailand. Der finner du også nyttig informasjon om bruk av kortet. Er du på reise og har behov for akutt medisinsk hjelp kan du kontakte Alarmsentralen vår +47 21 49 50 00. De skal legge fram pass og Europeisk helsetrygdkort. Dette gir seg utslag på ulike måter: Innbyggerne i Gibraltar og på Orknøyene og Shetland skal behandles som innbyggerne i England, Wales, Skottland og Nord-Irland. Ta med et telefonnummer Avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetjenester. Det er tilstrekkelig at det tas kopi av identitetsbevis og at pasienten oppgir bostedsadresse i et annet nordisk land.

Next

Helårs reiseforsikring

europeiske helsetrygdkort

Ring dette nummeret dersom du har behov for nødvendig helsehjelp på ferie i et EØS-land. Dersom du ikke har tilgang til å bestille kortet på helsenorge. Dette kan for eksempel gjelde personer som jobber på norskregistrert skip og bor i Mexico. Nødvendig helsehjelp under oppholdet Det må gjøres en konkret vurdering for å avgjøre hva som er nødvendig helsehjelp i hvert tilfelle. For å kjøpe flere reisedager kan du ringe oss på 21 49 50 00. Dette er for å sikre at behandlingen er tilgjengelig for pasienten under det midlertidige oppholdet. Likevel er det de færreste av oss som vet hva det egentlig innebærer.

Next

Hva slags helsehjelp har en utenlandsk statsborger krav på under midlertidig opphold i Norge?

europeiske helsetrygdkort

Når det nærmer seg utløpsdato må du selv sørge for å bestille et nytt. Det kan det bli nødvendig å bli flyttet over til et privat sykehus for nødvendig behandling — I enkelte land er standarden på offentlige sykehus lav, og blir man utsatt for en alvorlig sykdom eller ulykke kan det bli nødvendig å bli flyttet over til et privat sykehus for nødvendig behandling. Du må være medlem av norsk folketrygd og i tillegg være enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits. Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn, sier avdelingsdirektør Kvaal Djupvik. Bestill Europeisk helsetrygdkort gratis på nettsiden.

Next

Helårs reiseforsikring

europeiske helsetrygdkort

Den som skal sende inn refusjonskrav, må enten være registrert som daglig leder av virksomheten i Enhetsregisteret, eller ha fått for å kunne fylle ut dette skjemaet på vegne av virksomheten. Europeiske Reiseforsikring har god kunnskap om hvilke leger og sykehus som er trygge å bruke over hele verden. De må betale selv eller benytte privat reiseforsikring. Utvandrede nordmenn som er på besøk hjemme i Norge skal bruke identifikasjonsnummeret til det landet de nå tilhører, og ikke norsk personnummer. » Helseforetakene skal kjenne til de ulike personkategoriene, slik at fakturaen kan merkes med riktig kategori når den sendes til Helfo.

Next

EUROPEISK HELSETRYGDKORT

europeiske helsetrygdkort

Europeiske helsetrydkort tilbys kostnadsfritt til alle deltagende lands innbyggere. Hvis sykehuset mottar en gyldig hasteblankett i ettertid, trekkes fakturaen tilbake og ny faktura sendes Helfo med vedlagt gyldig hasteblankett. Det stilles ikke krav til statsborgerskap dersom pasienten er omfattet av lovgivningen i et nordisk land. Vi har dessuten samarbeid med over 40 Sjømannskirker over hele verden som også kan hjelpe deg ved behov. Planlagt behandling dekkes ikke, men pasienten har rett til å få de helsetjenester som er nødvendig for at vedkommende på medisinsk forsvarlig vis kan fortsette oppholdet sitt.

Next

EUROPEISK HELSETRYGDKORT

europeiske helsetrygdkort

Innbyggerne på Isle of Man og Jersey får ikke utstedt Europeisk helsetrygdkort, og må derfor legge fram pass og bostedsbevis som erstatning for Europeisk helsetrygdkort. Er det behov for , kan merutgiften til transport dekkes. Få oversikt over din reiseforsikring på Mine sider Tilbakemelding Gi din tilbakemelding her Vi vil gjerne høre hva du synes om vår nettside, produkter eller service — enten det er ris, ros eller forslag til forbedringer. Du trenger reiseforsikring i tillegg til Europeisk helsetrygdkort Trygdekortet gir deg riktignok samme rettighetene og egenandelene som innbyggerne i landet, men egenandelene kan være høye. Pasienten skal betale den samme egenandel som medlemmer av den norske folketrygden. Helsetelefon holder åpent hele døgnet, ring +47 21 49 50 00.

Next

Hva slags helsehjelp har en utenlandsk statsborger krav på under midlertidig opphold i Norge?

europeiske helsetrygdkort

Pasienter fra resten av verden Pasienten må vise frem privat reiseforsikring eller betale det behandlingen koster. De har krav på øyeblikkelig nødvendig medisinsk behandling i det offentlige helsevesenet i Norge på samme vilkår som medlemmer av den norske folketrygden. Har du allerede et helsetrygdkort, bør du sjekke at kortet fortsatt er gyldig. Årsak :Det er noen offentlige sykehus i Europa som krever at man har europeisk helsetrygdkort, dette selv om du har reiseforsikring. Vær oppmerksom på at kortet ikke gjelder i Tyrkia og i den tyrkiske delen av Kypros, da disse ikke er EØS-land.

Next

EUROPEISK HELSETRYGDKORT

europeiske helsetrygdkort

Det er blant annet dette du trenger en reiseforsikring til: dekker alltid egenandelen. Ordningen dekker kun behandling som normalt dekkes av det nasjonale trydgesystem. Et kort som dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med innbygger som bor i landet du besøker. Se krav til vedlegg for ulike land eller områder nedenfor. Forsikringen forutsetter at du er medlem av norsk folketrygd og har fast bostedsadresse registrert i folkeregisteret i Norge. Da ordningen ikke dekker hjemreise, vil det i mange tilfeller fortsatt være behov for reiseforsikring.

Next

Hva slags helsehjelp har en utenlandsk statsborger krav på under midlertidig opphold i Norge?

europeiske helsetrygdkort

Alle i familien må ha hvert sitt helsetrygdkort på reise. Forsikringen må kjøpes før avreise i Norge. Kortet ble faset inn fra og ble eneste gyldige dokument fra. Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort utstedt av Norge ved nødvendig helsehjelp. Standard helårs reiseforsikring gjelder for reiser som varer inntil 45 sammenhengende dager, mens Super helårs reiseforsikring gjelder for reiser som varer inntil 60 sammenhengende dager. Det viser også til behandling som relaterer seg til kronisk sykdom og allerede konstatert sykdom.

Next