Fgu københavn. Rundvisning & Kontakt 2019-12-03

Forberedende Grunduddannelse

fgu københavn

Overgangsvilkår skal udmøntes konkret for den enkelte overdragede jævnfør virksomhedsoverdragelsesloven. Forhandlingerne om en ny overenskomst for de lærere, som fra 1. For kommunalt ansatte er der frem til overenskomstforhandlingen i 2021 en særlig feriegodtgørelse på 2,15 procent af den ferieberettigede løn. Få et overblik over indholdet i den nye uddannelse, og følg med i processen frem til den 1. Der er ikke beskrevet overgangsvilkår for privat ansatte i overenskomsten.

Next

Dine data

fgu københavn

Ellers overgår de til de statslige ferieregler. Det er skolens direktør, der har det overordnede ansvar for, at dine data opbevares og behandles korrekt. Målet er selvsagt at hjælpe de unge, der oplever at stå i et vadested, godt og sikkert videre i livet. Udligningstillægget procentreguleres i takt med øvrige generelle lønstigninger. Vi gør, alt hvad vi kan, for at besvare opkaldene - og så hurtigt som muligt. Og vi mener, at mindst én af skolerne i København skal have en decideret bygge- og anlægsprofil. .

Next

Skoleydelse

fgu københavn

Ansatte, der forud for virksomhedsoverdragelsen er forudlønnede, bevarer denne ret. Fremtiden på københavnske byggepladser Vi ved, at bygge- og anlægssektoren i forvejen har gode erfaringer med at opsluge unge, der kan have svært ved at finde retning i tilværelsen. Vejledere, der overdragelse fra kommunal beskæftigelse med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv, bevarer frem til overenskomstforhandlingen i 2021 deres til ret til en kvartalsnorm og regler om overarbejde. Derfor skal vi være realistiske, optimistiske og visionære på de unges vegne, og vi skal hjælpe dem med at få en tilværelse med et job, der giver dem selvtillid, glæde og sammenhold. De mener, at hun er umulig for nogen friskolemedier at få i tale. Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K Telefon 33193200 Mail: dt datatilsynet. Virksomhedsoverdragede ansatte bliver indplaceret på lønforløbet efter den nuværende lønanciennitet.

Next

Dine data

fgu københavn

Alternativet og Enhedslisten har efterfølgende tiltrådt aftalen. Andre særlige vilkår for overdragede lærere Alle virksomhedsoverdragede lærere skal have defineret et hovedarbejdssted. Indsamlingen og behandlingen er nødvendig for, at vi kan optage dig som elev, administrere dit uddannelsesforløb samt at overholde de retlige forpligtelser, vi er underlagt. Endvidere bevares retten til barsel otte uger før fødsel for kvinders vedkommende frem til overenskomstforhandlingen i 2021, ellers overgår de til de statslige barselsregler. Ved undervisning i mere end 102 timer i en kalendermåned udløses et tillæg per time.

Next

FGU Aalborg. Din nye vej til uddannelse og arbejde

fgu københavn

Den ro på tilværelsen og den menneskelige selvtillid, som vi mener, at alle vores unge fortjener, starter i vores verden med et job at stå op til og gode kolleger at møde ind til. Lærere får et årligt pensionsgivende ulempetillæg på 3. Endvidere er der aftalt et undervisningsgodtgørelsesloft således, at underviser lærere mere end 102 timer om måneden, så udløses der et tillæg på 79,63 kroner per time april 19-niveau. Der er pension på 17,3procent til alle ovenstående løndele. Skal de arbejde på andre adresser end hovedarbejdsstedet, gælder tjenesterejsereglerne. Der gives også konkrete eksempler på, hvordan elevens viden, færdigheder og kompetencer kan udvikle sig for hvert niveau i forhold til et konkret fagligt mål. Og nøjagtig som ham har hun en drejebog for, hvad magten skal bruges til.

Next

Vejledende Læsetest til forberedende grunduddannelse (FGU)

fgu københavn

Det er både en hjælp for de unge, for byggebranchen og for København, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard V og Jens-Kristian Lütken V. Har en ansat en løn, der er højere end den her aftalte inklusive fast løn, lokale tillæg, personlige tillæg og tidligere udligningstillæg, så ydes der et tillæg, der udligner lønforskellen. Målgruppen er alle unge under 25, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Vi har også brug for unge, der kan tage fat. Overenskomsten træder i kraft 1.

Next

Forberedende Grunduddannelse

fgu københavn

Tillægget opgøres månedsvis og udbetales med den næstkommende lønudbetaling. Der findes nok stadig mange, der mener, at den bedste hjælp, vi kan give unge, er at lænke dem fast på skolebænken. For konsulenter gælder, at de også er omfattet tjenestemændenes arbejdstidsaftale, men de er omfattet af reglerne om merarbejde, og der er ikke undervisningsgodtgørelse. Dermed hjælper vi bygge- og anlægsbranchen med at få den arbejdskraft, de har brug for, og vi hjælper de unge med at blive en del af et spændende og dynamisk arbejdsmiljø med et stærkt sammenhold. For mens Fogh ville flytte danskerne gennem en værdikamp, så er Frederiksen mere optaget af klassisk politik — og af at flytte systemet.

Next

Overenskomst for FGU

fgu københavn

Uddannelsesforbundet er klar til at bistå den enkelte overdragede, så der ved udmøntningen tages stilling til, hvilke vilkår der skal fastholdes og på hvilke præmisser. Overenskomsten træder i kraft 1. Af Cecilia Lonning-Skovgaard V og Jens-Kristian Lütken V Hhv. Det er et samspil, som både de unge, byggebranchen og København vinder ved. Lærere, der overdrages fra ungdomsskolen, har frem til overenskomstforhandlingen i 2021 ret til særlige tillæg ved lejrskoler, hytteture med videre samt på lørdage og søndage. Særligt for ansatte der kommer fra privat ansættelse Ansatte, der kommer fra privat ansættelse, skal indplaceres på lønforløbet og overenskomsten på lige fod med alle andre. Virksomhedsoverdragede ansatte med en højere pensionsprocent end 17,3 procent bibeholder retten til den højere pensionsprocent.

Next

Dine data

fgu københavn

Ved at komme ind i byggebranchen oplever de unge at få en struktur og en retning på deres hverdag, når de møder ind på faste tidspunkter, har en klar kommandovej og arbejder sammen med resten af holdet. Det betyder, at der er en normperiode på et år, og at der forud for hver normperiode skal udarbejdes en opgaveoversigt til læreren, der overordnet skal angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden. Vejledninger udfolder blandt andet læreplanerne og undervisnings-, arbejds og prøveformer. Kritikken preller af på ministeren, men den svære adgang til hende kan være i strid med lighedsprincippet, vurderer jurist. Det er på 750 timer om året, og der ydes en godtgørelse på 97,63 kroner per time april 19-niveau. Målgruppen er i mange tilfælde de unge, som er mere rodløse end deres jævnaldrende, og som tidligere ville være stået til søs eller gået direkte i lære.

Next