Hra kontakt. Contact us 2019-11-27

Street Art

hra kontakt

Cíl: cvičení postřehu, sledování komunikačních návyků. Postup: pět hráčů se postaví do řady čelem ke zdi. Pokud to ale nedokáže a pokud se oba dva hráči ze skupinky strefí na stejné slovo, Jeden toto kolo prohrál a musí dát ostatním další písmenko svého cílového tajného slova. V dalším kole hraje zase další roli, ostatní opět hádají její obsah. Rybář má jen jednu ruku, druhou má znehybněnou šátkem. Má za úkol dopravit kuličku do lahve v domluveném časovém limitu.

Next

Hry a aktivity

hra kontakt

For screen reader users, there is a map below, please press enter on one of the types of locations to view a text list. Cíl: seznámit se, odhad partnera. Napřed si přídomky všichni myslí jen v duchu, potom jak sedí v kruhu nebo kolem stolů vždy řeknou jména všech před nimi i s přídomky a přidají svoje. Postup: po zahájení kurzu požádáte skupinu, aby si každý její člen vybral ze své tašky, aktovky nebo kabelky tři předměty, které ho nejvíc charakterizují např. Nikdo se nesmí dotknout ani stolu, ani peříčka.

Next

Hry a aktivity

hra kontakt

První skupina stojí v řadě a má zavázané oči, druhá skupina max. Téměř vždy dochází k nepozornostem a účastníci se tím baví. Postup: na flip lektor namaluje jednoduchý obrazec, otočí ho ke stěně, aby účastníci neviděli nákres. Můžeš mi vysvětlit, proč jsi to udělala? Role týmová hra Pomůcky: čtvrtky, fixy. Vykroč v kruhu týmová hra Pomůcky: žádné. Vítězství skupin v jednotlivých kolech se sečtou a vítězná skupina je odměněna.

Next

amp.omroepbrabant.nl

hra kontakt

Postup: účastníci sedí v kruhu na židlích. Kdo jsem hra na seznámení Pomůcky: papír A4, tenké fixy. Ovládání hry: myší Street Art je nesmírně chytlavá logická flashovka, která vás svou velkou porcí celkem devadesáti levelů zabaví na několik hodin. Mají k dispozici pouze noviny a časopisy a z nich věž staví. Stará opera komunikační hra Pomůcky: žádné.

Next

amp.omroepbrabant.nl

hra kontakt

Empatie komunikační hra, odhad Pomůcky: žádné. Poté se snaží sednout si na kolena kolegovi za sebou. Dialog rukama hra na uvolnění, komunikaci Pomůcky: papíry, nádoba. Tím se zúží okruh nadhazovaných slov musí mít správný začátek i kandidátů na to hledané. Postup: soutěží spolu dvě skupiny o shodném počtu 5—15 hráčů. Vše začne tím, že si Jeden hráč vymyslí nějaké slovo, pokud možno málo známé, dlouhé a složité. Cíl: seznámit se, získat informace.

Next

Asociace / Kontakt

hra kontakt

Každé družstvo má rozhodčího, který po zaujetí pozice skupinou počítá do třiceti nebo odměří patnáct vteřin. Když se skupina stabilizuje a sedí celkem pevně, lektor jim zavelí, aby vsedě vykročili. Postup: každý účastník si vytáhne svůj svazek klíčů a pak popisuje jednotlivé klíče — od čeho jsou. Poté si spolu chvíli povídají a zjišťují o sobě zajímavé informace, protože druhou částí úkolu je, že jeden představí druhého celé skupině. Pokud se předtím dohodnou, jak budou postupovat, je to snadnější, když to nechají na metodě pokus-omyl, sesypou se na hromadu. Cíl: posilování vyjednávacích dovedností, argumentace a týmové spolupráce.

Next

Contact us

hra kontakt

Lektor může vždy po každém kole klást otázky po obtížnosti zapamatování; na závěr je dobré se ptát po strategii hledání témat. Externalizace naladění zjištění stavu skupiny Pomůcky: žádné. Soutěž, během které lektor sleduje, jak se ve skupinách rozdělily role. První začne dělat nějakou činnost, ostatní se dívají jinam. Jiná a zajímavější varianta obligátního představovacího kolečka na úvod, lidé se dozví hodně o svých kolezích a spontánně se seznámí. Dopředu je nutné upozornit, aby účastníci psali vzkazy popisně, nehodnotícím způsobem.

Next

HERA

hra kontakt

Cíl: seznámení, trénink paměti, spolupráce. Postup: lektor připraví několik lahví a udic, ve skupině se dohodnou, kdo bude rybář. Postup: lidé si stoupnou vedle sebe do kruhu, natáhnou ruce do stran ke svým sousedům a napnutými dlaněmi se snaží přetlačit jejich dlaně. Nejúspěšnější tým je odměněn např. Postup: účastníci hrají ve dvojicích. Postup: na začátku dne před vlastní prací požádáte každého účastníka, aby si zvolil přídomek, ideálně přídavné jméno, které ho pro tento den vystihuje — např.

Next

Hry a aktivity

hra kontakt

Je z toho hodně zábavy a ze hry se dá vytěžit odkaz na potřebu pravidel před započetím akce, srozumitelnou dohodu a spolupráci. Cíl: ujasnit si principy efektivní komunikace. Optimálním počtem hráčů je asi 5, tedy čtyři proti jednomu, ačkoliv i ve více hráčích je možné tuto aktivitku provozovat, i když to ten nebohý Jeden nebude mít tak lehké. Postup: každý účastník si na papír nakreslí svou mapu může být i jednoduchý tvar např. Postup: lidé si stoupnou těsně vedle sebe do kruhu a udělají vpravo v bok.

Next

HERA

hra kontakt

Všichni lidé uvedení v seznamu mohou srdce přijmout, všichni ho naléhavě potřebují např. Když má každý své tři předměty připravené, mají za úkol se představit pomocí těchto předmětů. Tři muži v řece hlavolam Pomůcky: žádné. Postup: každý rozdělí A4 naležato na 4 oddělení a do nich nakreslí své záliby — 3x musí jít o pravdu, jednou o lež. Čeho se ti nedostává, chceš toho víc? Cíl: komunikace, týmová spolupráce, posílení argumentace. Můžete použít i jako soutěž skupin, ve skupině může být více rybářů, můžete stanovit krátký časový limit… Vyhrává skupina, která má nejvíce rybářů.

Next