Kela opintotuki. Näin haet opintotukea 2019-12-02

Opintoraha

kela opintotuki

Sovit opintolainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa. Jos työsuhde on vasta alkanut, liitteeksi tarvitaan kopio työsopimuksesta. Jos opiskelija postittaa hakemuksensa 30. Jos sinulla ei ole opiskelijakorttia, mutta suoritat tukeen oikeuttavia opintoja, saat korkeakoulustasi Kelan ateriatukikortin. Korkeakouluopiskelijan pitää kuitenkin huomioida, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela.

Next

Opintotuki

kela opintotuki

Tulojen muutoksesta pitää ilmoittaa Kelaan. Se voi olla opiskelijan tai hänen huoltajansa tili. Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt riittävästi, opiskelijalle lähetetään lokakuussa selvityspyyntö. Syksyllä 2018 tehdyssä edistymisen seurannassa heistä 15 000 sai Kelasta selvityspyynnön opintojen edistymisestä. Opintotuen tasomuutosten lisäksi lähes kaikki opiskelijat siirretään ensi elokuussa asumislisästä yleisen asumistuen piiriin. Kyse on bruttotuloista ja tuloja saa olla enintään 41 100 euroa vuodessa, jotta oppimateriaalilisän voi saada.

Next

Näin haet opintotukea

kela opintotuki

Selvityspyyntö lähetettiin 15 000 opiskelijalle, ja siihen piti vastata viimeistään 18. Tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko alkuvuoden ansioista. Voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen. Vuositulorajat ja tuen vapaaehtoiset palauttamiset eivät koske. Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo.

Next

Opintoraha

kela opintotuki

Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2017 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle olet sitä hakenut. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Tammikuusta 2019 alkaen opintorahasta ei enää automaattisesti vähennetä ennakonpidätystä.

Next

Opintotuki

kela opintotuki

Aikuiskoulutustuki Opiskelijalla, joka on työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, ja joka jää palkattomalle opintovapaalle työstään, voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea. Opintotuen palauttaminen ei kuitenkaan auta, jos opiskelija on viime lukuvuonna suorittanut alle 20 opintopistettä, koska syyslukukauden tukea ei voi enää palauttaa. Vaiva ei ole suuri, vaikka opintotuki jäisi saamatta. Välitarkistus on ajankohtainen, jos olosuhteet muuttuvat Jos asiakkaan tai hänen ruokakuntansa jäsenen olosuhteet muuttuvat, tuki pitää tarkistaa jo ennen vuositarkistusta. Tarkistushakemus kannattaa tehdä heti, kun kesätöistä on tieto ja työsopimus on allekirjoitettu. Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Jos tiedät, ettei opintosuorituksia kerry riittävästi, voit perua tai palauttaa opintotukea.

Next

Opintolaina

kela opintotuki

Kela tarkistaa vuosittain lokakuussa, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Korotus tehdään joka lukuvuoden alusta alkaen. Oikeus työmarkkinatukeen syntyy aiemmin, jos työhakija aloittaa jonkin työllistymistä edistävän palvelun, kuten työkokeilun. Tukea saavat yksinhuoltajaruokakunnat poistuvat hitaammin kuin yksin asuvat tai usean aikuisen ruokakunnat. Asumistukea saavan on kuitenkin muistettava esimerkiksi kesätyötulojen takia. Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada.

Next

Opintoraha

kela opintotuki

Yleistä asumistukea saavat opiskelijat ja työlliset poistuvat tuelta nopeimmin. Apurahojen huomioimista on pidetty epäoikeudenmukaisena, koska apuraha on usein myönnetty kannustimena tai palkintona hyvästä opintomenestyksestä. Kaikki opiskelijat voivat itse hakea opintotukea. Valmistumiseen voi liittyä myös muita muistettavia asioita, joihin löytyy neuvoja. Jos siis olet saanut tuloja ennen opintojen aloittamiskuukautta, säilytä mahdollista uudelleenkäsittelypyyntöä varten aloittamisvuoden palkkakuitit ja todistukset muista tuloista. Asumistuki myönnetään ruokakunnalle eli yleensä kaikille samassa asunnossa asuville. Kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus.

Next

Opintolaina

kela opintotuki

Jos opiskelet kesällä, voit saada opintotukea myös silloin. Apua tulojen arviointiin ja opintotuen palauttamiseen voi lisäksi saada 2 minuutin , joka neuvoo askel askeleelta, miten Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla saa selville palautettavan tuen määrän. Asiakkaan on ilmoitettava tulojen muutoksesta Kelaan. Vaihtoehtoisesti voi tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin. Tuloraja nousee, jos uusi opiskelija ei käytä kaikkia syksyn opintotukikuukausia. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos opinnot ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä. Vanhempi tai muu huoltaja voi kuitenkin hakea opintotukea alaikäisen puolesta tai voitte tehdä hakemuksen yhdessä.

Next