Knut och alice wallenbergs stiftelse. Wallenberg resebidrag 2019-12-02

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

knut och alice wallenbergs stiftelse

Prioritering görs med hÀnsyn till stiftelsens bedömningskriterier samt Uppsala universitets forskningsstrategier och mÄl. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2011 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 752 miljoner kronor i projektanslag för 2011 till 26 forskningsprojekt som bedömts hÄlla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i tvÄ och medsökande i ett av projekten som tilldelades sammanlagt 78,5 miljoner kronor under fem Är. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 640 miljoner kronor i projektanslag för 2019 till 20 forskningsprojekt som bedömts hÄlla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917.

Next

Mattias Jonsson

knut och alice wallenbergs stiftelse

It was created to support research in the natural sciences, technology and medicine by awarding long-term grants to basic research of the highest international class. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i tvÄ av projekten som tilldelades sammanlagt 77,3 miljoner kronor under fem Är. Unless otherwise specified, this website is not affiliated to any of the organizations mentioned above in any manner. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Under Stiftelsens 100 Är har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor Ärligen de senaste Ären, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiÀr och en av de största i Europa. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2015 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 759 miljoner kronor i projektanslag för 2015 till 25 forskningsprojekt som bedömts hÄlla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Medel kan undantagsvis anvÀndas för att finansiera besök av utlÀndska gÀstforskare.

Next

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE

knut och alice wallenbergs stiftelse

Stiftelsen tillÀmpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de frÀmsta internationella forskarna inom respektive omrÄde. NÀr makarna Wallenberg skrev stiftelseurkunden för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse den 19 december 1917 sÄ angav de att förutom ÀndamÄlet för Stiftelsen att tillgodose vetenskapliga syften sÄ skulle den frÀmja handel, skog, industri och andra nÀringar inom landet. DÀrefter tar universiteten ett lÄngsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Liksom tidigare Är Àr det gruppens sammanlagda kompetens som bedöms. It replaces the familiar real and complex numbers with other abstract constructs called non-Archimedean fields. Wallenberg Scholar 2010 Olle Eriksson, materialteori, utsÄgs 2010 till Wallenberg Scholar. Genom bildandet av Stiftelsen ville de organisera stödet.

Next

Mattias Jonsson

knut och alice wallenbergs stiftelse

They are called algebraic varieties. I sin forskning studerar han jordliknande planeter i andra solsystem. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 28 miljoner kronor under fem Är. FrÄn och med 1928 stÄr det i stadgarnas ÀndamÄl att Stiftelsen ska frÀmja vetenskaplig forskning och utbildning av landsgagnelig innebörd. I de fall den internationella utvÀrderingen för fram endast ett fÄtal projekt med kvinnlig huvudsökande kommer stiftelsen att bevilja fÀrre projekt sÄ att procentfördelningen hÄlls. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Next

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

knut och alice wallenbergs stiftelse

Algebraic geometry is the branch of mathematics which studies such geometric objects. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i ett av projekten som tilldelades 34 miljoner kronor under fem Ă„r. Solutions of polynomial equations can be visualized geometrically. The Foundation uses an extensive peer review process — applications are scrutinized by international experts before the Board of the Foundation makes a decision. It is also closely related to studies of an important conjecture of Yau-Tian-Donaldson.

Next

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE

knut och alice wallenbergs stiftelse

. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35,2 miljoner kronor under fem Är. Mattias Jonsson is an expert in the area on the border between mathematical analysis and algebraic geometry, non-Archimedean geometry, which has been developed by mathematicians over the last half century. Föransökningar utgör underlag för beredning och prioritering inom omrÄdena samt Àven vid universitetsgemensam slutprioritering. Prioriterade sökande fÄr utforma en fullstÀndig ansökan. There exist some indications that methods of non-Archimedean geometry may prove successful in taking steps towards proving some of the most central parts of the complex geometry which are closely related to the theory of relativity. Projects in other disciplines may receive support on the condition that they are related to research questions of relevance to natural sciences, technology, and medicine.

Next

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: projektansökningar

knut och alice wallenbergs stiftelse

Stipendium skall frÀmst beviljas till yngre forskare, varvid Stiftelsen gÀrna ser, att de utdelade beloppen i varje sÀrskilt fall tÀcker Ätminstone en vÀsentlig del av reskostnaderna. LÀs för projektanslag för att avgöra om ditt projekt faller inom ramarna och ÀndamÄlen för utlysningen samt se nedan Ärets nyheter för utlysningen. Especially big expectations are tied to combining methods of non-Archimedean geometry and complex analysis in order to manage the famous Kontsevich-Soibelman conjecture, motivated by the string theory of theoretical physics. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2014 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 810 miljoner kronor i projektanslag för 2014 till 24 forskningsprojekt som bedömts hÄlla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. I det nya projektet kommer han att söka efter molekyler nödvÀndiga för liv och planetsystem lika vÄrt eget. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 560 miljoner kronor i projektanslag för 2017 till 18 forskningsprojekt som bedömts hÄlla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Olle Eriksson Àr professor i teoretisk magnetism.

Next

Wallenberg resebidrag

knut och alice wallenbergs stiftelse

Karin Schönning, vid avdelningen för kÀrnfysik, och Agnese Bissi vid avdelningen för teoretisk fysik. The Foundation also initiates strategic projects and scholarship programs. Stiftelsen kan ocksÄ initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram. Nikolai Piskunov Àr professor i observationell astrofysik. Visitors are advised to use it at their own discretion.

Next

Mattias Jonsson

knut och alice wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 1917 delat ut drygt 27,2 miljarder kronor till excellent svensk forskning och utbildning, varav nÀsta 14,5 miljarder kronor de senaste tio Ären 2018. Wallenberg Academy Fellow Wallenberg Academy Fellows 2016 Karin Schönning och Agnese Bissi utsÄgs till Wallenberg Academy Fellows inom ÀmnesomrÄdet naturvetenskap den 1 december 2016. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35 miljoner kronor under fem Är. The Foundation grants funding in the following areas; research projects of high scientific potential and individual support of excellent scientists. Stiftelsen Àr huvudsakligen inriktad pÄ att ge stöd till forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin, genom lÄngsiktiga anslag till fri grundforskning av högsta internationella klass. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2013 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 770 miljoner kronor i projektanslag för 2013 till 27 forskningsprojekt som bedömts hÄlla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i tvÄ av projekten som tilldelades sammanlagt 60,4 miljoner kronor under fem Är.

Next