Lokalhistorisk arkiv thisted. Om arkivet 2019-11-25

Lokalhistorisk Arkiv

lokalhistorisk arkiv thisted

Det skal understreges, at jeg aldrig er blevet misbrugt, men det var der altså nogle, der blev - sådan var det bare. Han skævede med korte mellemrum hen til den døde, og kom nu nærmere og nærmere til den forbaskede dør, hvorpå den døde lå. Af hensyn til privatlivets fred er alle offentlige arkiver ikke tilgængelige før 50 år efter deres oprindelsestidspunkt. Vi var 135 mennesker til at spise til middag. Det begyndte jo selvsagt om morgenen med 3 karle til morgenmad klokken kvarter over seks eller højst klokken halv syv.

Next

Rundt omkring i Hillerslev sogn

lokalhistorisk arkiv thisted

Det var året 1942, og så var der ingen, der siden tænkte på brønden, før det blev galt igen den 2. Da havde kommunen købt et andet stykke jord, som så blev ombyttet med præstegårdens jord. Joh, der skete virkelig meget i de år. Det lille hvide hus i vinterdragt, Nu Følfodvej 47. Han var en lille forslidt og mager mand. Jeg var nede i graven, hvor kalken blev hakket løs med en håndhakke og læsset i tipvogne med håndkraft.

Next

Lokalsamlingen

lokalhistorisk arkiv thisted

Det var nogle vældige karle at høre på. Det må man jo sige var en god skik, og det fyldte godt i kirken. En dag kom hun over til mig, hvor min mor også var der. Hvorledes arkivet systematisk registrerer arkivalierne fremgår af denne oversigt! Man kan tydeligt se på dette udsnit af en glasplade, hvorledes bækken har løbet åbent igennem torvet helt frem til midten af 1880´erne, hvor den blev overdækket. De kære lektier skulle så læres i den sparsomme fritid, for da var der ikke noget, der hed 37 timers uge. Hele haven og kælderen var fyldt med vand. Syd for Ballerumvej 105 går der et par hjulspor op mod vest.

Next

lokalhistorisk

lokalhistorisk arkiv thisted

Da krigen brød ud i 1914 kom der bud efter Hartvig, men da havde han været i Danmark så længe, at han havde fået dansk borgerskab, så kunne de jo ikke tage ham. Fra den er Ejnar Overgaards jord udstykket. Det må siges at være et godt og kærligt eftermæle at kunne give sine forældre - og så at have evnen til det. Lad os begynde med damerne, hvordan fik de tiden til at gå? Det blev en meget svær tid for Aage, da han ikke kunne passe sin mor som planlagt, så det havde vi det meget dårligt med. Ved Svend Sørensen 51 Brund Gymnastikforening. Arkivet holder julelukket fra d. Pigerne skulle også holde rent på karlekamrene, rede senge, skifte sengetøj og håndklæder, og så selvfølgelig hjælpe husmoderen med at holde stuehuset i orden.

Next

• Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune • Thisted • Nordjylland •

lokalhistorisk arkiv thisted

Da var jeg blevet 18 år i januar, så tyskertiden snuppede 5 af mine ungdomsår, som jo blev præget af krigstilstande. Her kan alle komme, hvad enten de har et bestemt emne, de vil undersøge, eller de blot ønsker at orientere sig i arkivets samlinger. Jeg skulle ikke bestemme, hvornår de skulle sendes på arbejde. Det var hårdt, særlig når solen om eftermiddagen nåede om til os, og mange gange stod vi kun i korte bukser. Hakkelsen var skåret i en stor dynge et eller andet sted i laden, derfra skulle den bæres i sække op i hestestalden, så det var let for forkarlen, når der skulle fodres. Flokken af læredrenge voksede, vi fik en chauffør til at køre gasflasker ud, det var Hjalmar Hove dengang. Ja, det lyder tåbeligt, men trods alt er det sandt, og det skete endda 2 gange, nemlig i årene 1942 og 1947, hvor vi havde de strenge vintre.

Next

Arkivthy

lokalhistorisk arkiv thisted

Den første aften var ca. Sådan en aften var der fuldt hus i kørestalden i præstegården. De havde børnene Erna, Tage og Gerda. Hvor kom de fra, og hvordan? De fik 7 børn, 2 sønner og 5 døtre, hvoraf den ene pige, Olga, blev gift med Oluf Kristensen, og var med til at udstykke Dalsgaard endnu engang, idet deres ejendom blev udstykket fra Dalsgaard, så de to nu er cirka lige store. Det var selvfølgelig dumt af mig, formanden var flink nok, men jeg kendte jo ikke hans lune måde at snakke på.

Next

Lokalarkiv

lokalhistorisk arkiv thisted

Jacobsens hus også af afdelinger i Hurup i tilknytning til biblioteket og i Frøstrup i tilknytning til Frøstrup miniby. Det er i tusindvis af tons kalk, der er blevet brudt og solgt - både som råkalk og som pulverkalk. Bagved ligger stationsbygningen, hvor Jens og Louise Christensen boede, men som nu er købt af Hillerslev grovvarer og bruges som kontorbygning. Den blev brugt, når man havde stort gilde, og i den var der som regel kun en kalket væg - ikke noget med tapet eller maling. Det var dem, der nær havde ligget i sengen og druknet! Det var jo nok der, som så mange andre steder, alle hjalp alle. Måske suppleret med nogle gamle hegnspæle, som havde været brugt til indhegning for kreaturer.

Next

Lokalhistorisk Arkiv

lokalhistorisk arkiv thisted

Der blev holdt mange møder om det spørgsmål, men vi kom ikke sagen nærmere, og til sidst blev det overgivet til retten at afgøre, hvem der havde ret. Vi havde kendt hinanden i flere år, selv om jeg ikke var så gammel. Den kan ikke nedlægges, det er det vi kalder gammel vejhævd, men så skal den også benyttes en gang om året, for at det kan bibeholdes. Bestyrelsen fik dog ikke en lang levetid. De andre kammerater begyndte at stikke til mig.

Next

lokalhistorisk

lokalhistorisk arkiv thisted

Det var altid hyggeligt at komme ned til Jens og Louise. Udvalget skulle udarbejde tegningslister, lave udkast til vedtægter og orientere sig om tilbud på køb af grund og evt. Enhver, der havde tegnet aktier i forsamlingshuset, blev dømt til at skulle betale, eftersom de havde aktier til. Pi Vejmands far var vejmand, han boede i Skovsted, hvor nu Olga Skaarup bor. Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup sogne nr. Jacobsens Hus har til opgave at dække den nordlige del af kommunen, mens Hurup-afdelingen har til opgave at dække den sydlige del af kommunen. Da var der en mand fra Skinnerup, der købte Dalsgaard og delte den i de to gårde.

Next

Lokalsamlingen

lokalhistorisk arkiv thisted

Thorvald Vestergaard har skrevet følgende på sine forældres monument: Niels Westergaard, fødtes i Hillerslev d. Indkaldelsen var foranlediget af 4 bestyrelsesmedlemmer, der ikke mente, at konstitueringen til bestyrelsen var foregået på lovlig vis. På den sidste plads, jeg havde, var der 10 heste og 2 foreningshingste opstaldede. På et tidspunkt var der et stel, der var særlig populært, men det blev fremstillet i både 2- og 3-tårnet. I dag bor Aase og Bjarne, Peter og Thomas i huset - igen meget flinke naboer. Men lad mig så skynde mig at sige, at vi tit dukkede hovedet, når der blev spurgt, om vi ville med om søndagen.

Next