Monika maanum. Hvordan sende e 2019-11-26

Trực tiếp Faroe Islands W vs Norway W

monika maanum

Hansen 75' 77' 0-11 I. Kolonnen Beskrivelse i Approval henter nå Fakturanr. Vi har valgt innstillingen Kopier opprinnelig banktransaksjon Vi velger å matche transaksjonen mot faktura 000005 på Kunde 1 og klikker Behandle. Under vises eksempler fra Kundereskontro. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma. Merk: fakturaen vises også i Vipps. Vi endrer kostnadsbærer fra 0-00 til 1-00.

Next

Trực tiếp Faroe Islands W vs Norway W

monika maanum

This page will be updated as new information becomes available. Denne kan deretter matches mot en annen faktura. Man vil få et varsel om dette. Kolonnen Beskrivelse i Approval henter nå Fakturanr. Her velger du hvilket felt på kundekortet du ønsker å benytte for denne informasjonen.

Next

Hvordan sende e

monika maanum

De andre feltene i fakturahodet vises tilsvarende feil. Varselet informerer om at kun de 3000 første vil bli behandlet, og at du må klikke flere ganger for å behandle alle. Steg 1-3 sjekkes en gang til etter 3 dager Faktura sendes som E-post forutsatt utfylt epost-adresse Faktura sendes som post Les mer om samarbeidet mellom Nets som står bak eFaktura og Vipps i denne artikkelen. Den nye transaksjonen kan deretter matches mot korrekt faktura. Når Autoinvoice mottar denne fakturaen vil de håndtere denne som en eFaktura privat, og forsøke å finne mottakeren i registeret sitt.

Next

Hvordan sende e

monika maanum

Man vil få et varsel om dette. Slik ser det ut i den opprinnelige xml-filen og de andre filformatene den evt. If you are interested in learning more about this conference, please visit the. Fra og med versjon 8. Dette er informasjon som også blir vist i egne kolonner, og vi har fått flere tilbakemeldinger på at det er ønskelig å vise leverandørens fakturanummer i tillegg til beskrivelsen fra fakturaen. Denne kan deretter matches mot en annen faktura.

Next

Fakturainnboks: Håndtering av øreavrunding på skannede fakturaer i amp.omroepbrabant.nl ERP

monika maanum

Fra og med versjon 8. Fjern matching kun på original banktransaksjon Denne gjør det samme som valget Fjern matching på originalen eller opprett ny banktransaksjon, men påvirker ikke betalinger som er opprettet manuelt. Under vises eksempler fra Kundereskontro. Dette fordi den da ville forsøkt match mot tidligere faktura. Vi annullerer kundebetalingen ved å klikke Annuller på fakturaen.

Next

Visning av leverandørens Fakturanr. og Beskrivelse i amp.omroepbrabant.nl Approval

monika maanum

Dette gjør at systemet har informasjonen som trengs for å unngå differanse. Dette gjør at historikken til den opprinnelige transaksjonen beholdes. Dette blir altså helt feil. Eksempel Fakturalinjen på fakturaen er satt til konto 4000 som følge av en regel som er satt opp. Eksempel I dette eksemplet har vi en transaksjon på 5000,- som kan matches mot to ulike fakturaer på to ulike kunder. Dersom begge feltene er tomme vil fakturaen havne i status Blokkert. Neste gang automatiseringsplanen kjøres vil riktignok de 3000 neste bli behandlet osv.

Next

Visning av kreditnotaer i amp.omroepbrabant.nl Approval

monika maanum

Merk: På Kunde- og Leverandørreskontro vil resultatet være likt. For å løse dette er det nå mulig å bruke totalbeløp istedenfor summen av linjebeløpene fra xml-filen faktura-filen. Det vil si at dersom du endrer beskrivelse, kostnadsbærer, splitter en linje, så vil du se at konto endrer seg. Merk: fakturaen vises også i nettbanken. Vi beklager ulempene dette medfører. Systemet fungerer likt som i versjoner før 8. Dette gjør at konto endrer seg fra 4000 til 4300 standard konto for leverandøren automatisk.

Next

Hvordan sende e

monika maanum

Dette skyldes at skannetjenesten ikke håndterer øreavrunding og nettobeløpet fra skannede fakturaer. Kopier kun original banktransaksjon Denne gjør det samme som valget Kopier original eller opprett ny banktransaksjon , men påvirker ikke betalinger som er opprettet manuelt. Under fliken Fakturaadresse vil du da se at fakturaen blir sendt som eFaktura privat. Her velger du hvilket felt på kundekortet du ønsker å benytte for denne informasjonen. Automatiseringsplanen vil behandle kun 3000 bilag per kjøring.

Next

NB: Begrensning i antall bilag som kan oppdateres samtidig

monika maanum

Dersom du har laget regler for å bestemme hvilken konto som skal settes på fakturalinjene, så vil fakturaen opprettes med korrekt konto. Autoinvoice sender ut forespørsel om kunden vil inngå avtale om eFaktura. Dersom begge feltene er tomme vil fakturaen havne i status Blokkert. Vi har valgt innstillingen Kopier opprinnelig banktransaksjon Vi velger å matche transaksjonen mot faktura 000005 på Kunde 1 og klikker Behandle. Hvis du klikker Avbryt vil prosessen avbrytes, og ingen bilag blir behandlet.

Next

Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine 2019

monika maanum

Merk: dette påvirker også betalinger opprettet manuelt. Merk: Deaktivert er satt som standard. Merk: På Kunde- og Leverandørreskontro vil resultatet være likt. Dersom en bruker, enten i Visma. Fjern matching kun på original banktransaksjon Denne gjør det samme som valget Fjern matching på originalen eller opprett ny banktransaksjon, men påvirker ikke betalinger som er opprettet manuelt.

Next