Pata dohoda. Pátá dohoda :: Moji andělé 2019-12-03

Pátá dohoda

pata dohoda

Buďte skep tičtí, ale naslouchejte. Druhá polovina dohody však zní naslouchejte a důvod k tomu je jednoduchý: Když se naučíte naslouchat, pochopíte význam symbolů, které lidé používají- Pochopíte jejich příběh a komunikace se velmi zlepší. Když si však ta informace vaši pozornost získá, potom je opravdu Žádoucí, abyste naslouchali a zjistili, zda to, co někdo říká, je pro vás důležité. Dokonce i váš vztek, vaše drama a vaše lži jsou dokonalé. Jste obětí, která sděluje lži? Osvobozeni od všech zkreslení ve vašem poznání, osvobozeni od veškerého emočního dramatu, které přichází jako důsledek vaší víry ve lži.

Next

Jaroslav Dušek: PÁTÁ DOHODA

pata dohoda

Právě nyní předáváte poselství sami sobě a všem ostatním kolem vás. Tou nejkrásnější poezií či prózou dokážete vyjadřovat své myšlenky, své pocity, své sny. Ne tak dávno se objevili lidé, kteří předpověděli, že v roce 2000 zkolabují všechny počítače a společnost, jak ji známe, zanikne. To se týká všech skutečností, které jsou ve Vašem textu jmenovány. V tom je síla vašeho přesvědčení, ale pravda se nachází za přesvědčením. Stanete se součástí tohoto řetězce, anebo u vás skončí? Jakmile dospějete k rovnováze, můžete či nemusíte můj příběh přijmout jako pravdivý. A asi každý přeje svým dětem lepší život než měl třeba sám.

Next

Pátá dohoda

pata dohoda

Můžete si vzít vše, co se vám hodí, a využít to k obměně vašeho snu, a co se vám nehodí prostě ignorovat. Když pochopíte pátou dohodu, pochopíte důvod, proč nemusíte věřit tomu, co vidíte, co již beze slov víte. Nejprve se však musíte mnohé odnaučit a pátá dohoda je pro to dalším dokonalým nástrojem. Pokud to není vaše skutečné já, kdo potom to poselství předává? Jste poslem pomluv a lží? Používám slova co nejpřesněji, abyste rozuměli tomu, co říkám. Pravda je, že žádní oškliví lidé neexistují. Po staletí se objevují proroci, kteří předpověděli velké katastrofy.

Next

Jaroslav Dušek: Pátá dohoda

pata dohoda

Když se však nenaučíte naslouchat, nikdy nepochopíte, co říkají. To je ve zkratce poselství Páté dohody Dona Miguela Ruize, které volně navazuje na jeho nejznámější dílo, Čtyři dohody. Jediná věc,kterou potřebujete,je pouze být svým skutečným Já. Don Miguel Ruiz v ní spolu se svým synem donem Josem Ruizem nabízí nový pohled na Čtyři dohody. Jaké poselství předáváte lidem, které nejvíce milujete, pokud vás poselství, které předáváte sami sobě, vede do pekla? Pokud nemáte rádi sebe sama, kamkoliv se vydáte, stále jste tu. Nasloucháte, jakým způsobem druzí lidé své symboly vyjadřují, s vědomím, že cokoliv, co řeknou, je zkreslené jejich vlastními přesvědčeními.

Next

Kniha: Pátá dohoda

pata dohoda

Být sami sebou,to je to hlavní. To poselství je tím nejdůležitějším, protože ovlivňuje celý váš život. Jakmile jste si vědomi poselství, která předáváte, a poselství, kteří druzí lidé předávají vám, váš úhel pohledu se výrazně a pevně mění. Hlas poznání se může stát natolik zkresleným a způsobit tolik nenávisti k sobě samému, že to člověka zabíjí. Neustále vás zneužívá tím, že všechny ty symboly používá proti vám. Věřit sám sobě je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete udělat, protože si celý svůj život lžete, a pokud všem těm lžím věříte, tak to je důvod, proč váš sen není příjemným snem. Nemusíte být jiní, ledaže se rozhodnete, že sebe sama milujete natolik, že vás již to, jakým poslem jste, neuspokojuje.

Next

Jaroslav Dušek: PÁTÁ DOHODA

pata dohoda

Bůh je a existuje vždy jako shoda náhod, pokaždé v náhodný čas. Dokážete použít symboly, abyste požádali o to, co potřebujete, abyste vyjádřili, co chcete, nebo nechcete. Moc slov směřujte k pravdivosti a lásce. Nejsme přece jen stádo ovcí. Po knize Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize přichází i pokračování — Pátá dohody. Pravda nebo fikce, nemusíte nikomu jeho příběh věřit. Pravda nepotřebuje, abyste v ní věřili; pravda jednoduše je a žije dál, ať už v ní věříte nebo ne.

Next

Pátá dohoda — Tympanum

pata dohoda

Vyslechnete si poselství a sami sobě to stejné poselství podáte naprosto jinak, podle svého názoru. Vy jste zodpovědní za to, jak poselství pochopíte a co s ním uděláte, protože vy přiřazujete význam každému slovu, které slyšíte. Konfrontace s Pravdou Vašek 2013-01-07 Kniha stejně jako předchozí Čtyři dohody naprosto jednoznačně potvrzuje existenci Boha a důležitost Slova jako základního stavebního prvku života. Pokud pochybujete, pokud sami sobě nevěříte, pokud nikomu jinému nevěříte, pak žádný z těch názorů vás nemůže´ zneklidnit anebo vás vyvést z rovnováhy. Toto je váš život a nikoho jiného a přijdete na to, že nikomu jinému není nic do toho, co vy se svým životem uděláte. Pokud se osvobodíte od názorů a jednání ostatních lidí,nebudete již zbytečně trpět. Nebyly to nic víc než symboly.

Next

Pátá dohoda

pata dohoda

Všichni umělci mají právo tvořit své umění tak, jak chtějí. Jsem zastánce přesvědčení, že vše musí být pro další život minimálně v rovnováze nebo mírně v plusu. To, co slyšíte, můžete využít k tomu, abyste obvinili mě, někoho jiného, nebo sebe, své náboženství či filozofii, a abyste se na všechny, a především na sebe, zlobili. Až bude ten tyran poslouchat vás, až ve vaší mysli nebude žádný soudce ani oběť, pak již nebudete dále trpět. To už je o dělení a ne o jednotě v lásce.

Next

Jaroslav Dušek: PÁTÁ DOHODA

pata dohoda

Nechejte se prostřednictvím nezapomenutelného podání Jaroslava Duška zavést do hlubin vás samých, k vašemu pravému já a zaposlouchejte se do poutavého vyprávění plného humoru i laskavosti. Ale jak je to jednoduché, tak to může být i složité. Jak se k sobě chováte? Nemusíte mi věřit, ale když se naučíte naslouchat, můžete pochopit, co říkám. Až každý symbol zbavíte moci a navrátíte ji sobě, celý sen se stane bezmocným. S tímto vědomím ne existuje nic, co byste komukoliv měli dokazovat. Jen si představte, kdybyste celý svůj život žili bez toho, aniž byste se učili všechny ty lži obsažené ve vašem poznání, aniž byste trpěli vlivem vaší víry na lži, pověry a názory.

Next

Jaroslav Dušek: Pátá dohoda

pata dohoda

A to všechno se děje jen proto, že věříme všem těm názorům, které jsme si během tolika let osvojili. Jste bojovník, který si razí cestu mezi rájem a peklem? Neexistuje žádný univerzální zákoník, podle by byl jakýkoliv z těchto úsudků pravdivý. Toto je otázka: Jakým jste poslem? Vy to víte, a proto pochybujete a sami sobě nevěříte. Je to láska, anebo je to strach? Neuváženým Slovem lze ovlivnit další život buď v utrpení nebo v Lásce a pod jedním Slovem lze vnímat režii dalšího života zúčastněných osob. Pokud vám ubližovali, bylo to proto, že jim také ubližovali. Nejde o to, zda jste mladý, nebo starý, krásný, nebo ošklivý.

Next