Stram kurs live. Udlændinge 2019-11-26

Stram Kurs demonstration dag 5: Jagtvej 69 Live lige nu : scandinavia

stram kurs live

Fremmede fra ikke-vestlige lande skal ikke have ophold i Danmark, men er velkommen til at opholde sig i det fremmede ophavsland sammen med dansk ægtefælle. Fremmede, der opnåede asyl i Danmark, skal naturligvis straks hjemsendes, når grundlaget for asyl ikke længere er gyldigt. Ifølge Stram Kurs leder Rasmus Paludan P er selve retsstaten i fare. Undtagelser hertil kan eksempelvis gøres, hvis midlertidigt ophold til udenlandske studerende giver danske studerende mulighed for et midlertidigt ophold i udlandet. Dertil kommer et stort antal migranter fra Afrika, fordi de mangler forudsætningerne for at kunne bidrage produktivt og harmonisk til det danske samfund.

Next

Stram Kurs demonstration dag 5: Jagtvej 69 Live lige nu : scandinavia

stram kurs live

Vi håber, at læserne selv vil dele den fra egne Facebook-profiler. Danmark skal udvise enhver ikke-vestlig person, der ikke er dansk statsborger. En dansker er en del af og omfavner den danske kultur og er præget af oplysningstiden og af vesteuropæisk og nordisk civilisation. Der er både kompagnier og rigtig mange soldater, som kan levere kvalificeret støtte til politiet, særligt til bevogtningsopgaver. Han peger også på, at Hjemmeværnet i flere omgange har sendt soldater til Irak for at , og at Hjemmeværnet har leveret bevogtning i Afghanistan. Fordelen ved hjemmeværnssoldater er, at de modsat almindelige, fastansatte soldater har et civilt liv.

Next

Stram Kurs om krise i politiet: Brug hjemmeværnet

stram kurs live

Manglen på betjente betyder også, at der er mindre tid til at opklare sager. I en undersøgelse, lavet af Danmarks Statistik, svarer 8 ud af 10, at Hjemmeværnets støtte til Forsvaret og Politiet er vigtig. Hjemsendelse af de fremmede Partiet anerkender ikke, at nogen fremmed i Danmark skal kunne sammenføres på dansk jord med noget familiemedlem, som ikke bor i Danmark. Danmark skal udvise enhver ikke-vestlig person, der har opnået asyl og som ikke er oprindelig statsborger i et af Danmarks nabolande. Fremmede, der er meddelt dansk statsborgerskab ved lov, skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret. Alle taber, undtaget de kriminelle.

Next

Udlændinge

stram kurs live

Og så tror jeg ganske enkelt, at politikerne ikke ved, at vi faktisk har nogle rigtig gode kompagnier rundt omkring, der sagtens kan yde kompetent støtte til politiet. Grundlæggende er også kønnenes ligestilling og friheden til at være forskellige inden for loven. Begrundelsen for sådanne undtagelser skal altid være, at danskeres og Danmarks interesser fremmes specifikt. Fundamental anerkendelse og dyrkelse af frihedsrettigheder som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er af afgørende betydning for en dansker. Det er en forudsætning, at den fremmede ægtefælle, ligesom alle andre fremmede i Danmark, ikke på nogen måde er en udgift for danskerne.

Next

Stram Kurs demonstration dag 5: Jagtvej 69 Live lige nu : scandinavia

stram kurs live

Derfor kan vi ikke selv dele denne artikel. Ikke-vestlige fremmede med permanent opholdstilladelse bør som udgangspunkt have tilladelsen annulleret og udvises. Andre end turister og højt kvalificerede arbejdere skal ikke have lov at opholde sig midlertidigt i Danmark. Danskere er: 1 Etniske danskere 2 Danske jøder 3 Personer, der som spædbørn blev adopteret af danske forældre. Der er langt fra nok betjente til at håndtere politiets opgaver. Det samme gælder de fremmedes afkom.

Next

Udlændinge

stram kurs live

Det danske sundhedsvæsen skal kun være for danskere, men kan benyttes af andre mod betaling. Derfor må mange betjente arbejde over, hvilket er stressende for betjentene og deres familier. Det forlænger pinen for ofrene og vigtige spor og vidners minder kan gå tabt. Fx fremgår det ikke direkte af vores politik, at udenlandske diplomater også skal have lov til at opholde sig i landet, selvom vi naturligvis accepterer det. Hvis hjemsendelse ikke er mulig, skal ansøgeren frihedsberøves, mens ansøgningen behandles. Personer uden lovligt ophold, der opholder sig i Danmark, mens de afventer svar på en ansøgning om ophold, skal som udgangspunkt hjemsendes, mens ansøgningen behandles.

Next

Stram Kurs demonstration dag 5: Jagtvej 69 Live lige nu : scandinavia

stram kurs live

. Tilbage i 2007 gik der 212 dage fra en anmeldelse til fældende afgørelse. Alene fra januar til juni steg puklen af overarbejdstimer i politiet fra 537. Danmark skal udtræde af de internationale konventioner, der regulerer flygtninge, idet disse konventioner er forældede og ikke tager højde for den nutidige situation. Som med enhver bredt defineret politik, så vil der ofte kunne opstå specifikke undtagelser.

Next

Udlændinge

stram kurs live

Undtagelsen: Midlertidigt ophold i Danmark for andre end danskere Turisme og fremmed højt kvalificeret arbejdskraft udgør som udgangspunkt en økonomisk, men ikke en kulturel værdi for Danmark. I 2019 går der 340 dage. Værdsatte fremmede Der er også plads til en mindre mænge af folk, som er fremmede. Partiet anerkender ikke, at Danmark skal behandle ansøgninger om asyl fra nogen person, der ikke er oprindelig statsborger fra et af Danmarks nabolande. Det er imidlertid som udgangspunkt kun personer med en baggrund i den vesteuropæiske kultur, som egner sig til at bo permanent i Danmark og bidrage til samfundet.

Next