Studentlitteratur logga in. Studentportalen 2019-11-26

Studentportalen

studentlitteratur logga in

Studentlitteraturkoncernen, som är familjeägd, omsätter drygt 380 miljoner kronor och har 150 anställda. . Verksamheten grundades 1963, finns i Lund och företaget ingår i företagsgruppen. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen.

Next

Studentlitteratur

studentlitteratur logga in

. . . . . .

Next

Studentportalen

studentlitteratur logga in

. . . . .

Next

Studentlitteratur

studentlitteratur logga in

. . . . . . .

Next

Studentportalen

studentlitteratur logga in

. . . . . . .

Next

Studentportalen

studentlitteratur logga in

. . . . . .

Next

Studentlitteratur

studentlitteratur logga in

. . . . . . .

Next

Studentlitteratur

studentlitteratur logga in

. . . . . . .

Next

Studentlitteratur

studentlitteratur logga in

. . . . .

Next