Tiede keskustelu. amp.omroepbrabant.nl 2019-12-01

Keskustelu:Tiede

tiede keskustelu

Jos otat tieteen totuutena olet totisesti harhaoppinut. Muuten jää avoimeksi tiedonhankintajärjestelmien luonne, sinne voisi liittää oikeastaan mitä vain. Niin, olen kyllä ymmärtänyt, että ihmistieteisiin kuuluisivat mm. Poistin, pitäisi kirjoittaa toisin ja lähteisiin vedoten. Tieteenfilosofian valtavirta on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että ilmeisiltäkin tuntuvat havainnot ovat tulkintoja. Eri näkemyksiä esitetään ja perustutkimus ja soveltava tutkimus jotka juuri tavoitteiden osalta poikkeavat määritellään.

Next

amp.omroepbrabant.nl

tiede keskustelu

Nopealla vilkaisulla kysymykseesi löytyy sieltä vastaus. Näin on tehty tuolla englanninkielisellä puolella science. Tiede on teorioihin pohjautuva oppirakennelma, joka tarkentaa itseään uuden tutkimuksen myötä. Haluaisin kuulla toisten mielipiteitä, sillä mielessäni on käynyt tuon lauseen muokkaaminen parempaan muotoon. Ensimmäinen lainauksesi on kappaleesta, joka käsittelee teknokraattista käsitystä tieteestä, artikkeli ei siis esitä näkemystä neutraalina totuutena.

Next

Keskustelu:Tiede

tiede keskustelu

Toisin sanoen, jos otat ajatukset todellisuutena olet polulta eksynyt. Evoluutioteoriakin voi siis perustua väärin tulkittuihin havaintoihin. Johdanto on liian pitkä ja siitä pitäisi ottaa puolet pois. Joissain lähteissä se luetaan luonnontieteisiin, mutta sellainen jaottelu on harvinaista - ainakin Suomessa. Pitäisikö tästä siis varoittaa jo otsikossa eli sanoa että tässä on liikaa perustelemattomia väitteitä kuten monissa muissakin Wikipedian artikkeleissa? Mitään lopullista totuutta ei ole kukaan saavuttanut, kaikki on toisten arvailujen varassa.

Next

amp.omroepbrabant.nl

tiede keskustelu

. Tiede ei esitä faktoja vaan käsityksiä, kuten Wikipediakin. Lause on sikäli virheellinen, että kaikki tieteellinen päättely ei perustu havaintoihin. . .

Next

Keskustelu:Tiede

tiede keskustelu

. . . . . .

Next

Keskustelu:Tiede

tiede keskustelu

. . . . . . .

Next

amp.omroepbrabant.nl

tiede keskustelu

. . . . . .

Next

amp.omroepbrabant.nl

tiede keskustelu

. . . . . . .

Next

amp.omroepbrabant.nl

tiede keskustelu

. . . . .

Next

Keskustelu:Tiede

tiede keskustelu

. . . . . . .

Next