Zš čakovice. Čakovice 2019-12-01

MŠ Čakovice III.

zš čakovice

Součástí kroužku bude i hraní her, luštění šifer, chování v přírodě, soutěžení a snad i nejeden výlet. Dagmar Nováková, nová budova v ul. Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Roku 1851 byla postavena silnice do Prahy. Jizerská Kontakt: tel: 731 521 809 — od 8:00 — 17:00 email: Provozní doba ŠD: 6:00 — 7:40 ranní družina 7:30 se ranní družina uzavírá — na hlavní budově vchod napravo od hl.

Next

Jídelna

zš čakovice

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Bez čipové karty nelze dítě ze školní družiny vydat. Karate má mnoho podob a forem, záleží na přístupu každého cvičence a jeho výběru a samozřejmě také na věku. Účastníkům není povoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Berana 500 Kontakt: tel: 731 521 809 — od 8:00 — 17:00 email: Provozní doba ŠD: 6:00 — 7:40 ranní družina 7:30 se ranní družina uzavírá — na hlavní budově vchod napravo od hl. Volnočasový klub funguje velmi podobně jako školní družina. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná, děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a navštěvovat školní družinu.

Next

SOU Čakovice

zš čakovice

Přihlášky přijímáme vždy do 31. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte. Jestli se dítě rozhodne navštěvovat tento kroužek, je potřeba se ho účastnit pravidelně z důvodu vystavění choreografie, v které má nezaměnitelné místo. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Osoba povinná vykonávat dohled nad nezletilým se může zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala. Patro v hlavní budově školy Kapacita: 8 Určeno: pouze pro žáky 2. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

Next

MŠ Čakovice III.

zš čakovice

Zápis do oddílu karate Zápis do oddílu karate Karate je sport, ale může být i více, může se stát životní cestou. Nové ulice nesou i jména významných osobností, jako třeba ulice Bermanova, pojmenována po významném českém operním pěvci, hudebním skladateli a libretistovi. Cílem projektu je zvýšit znalosti žáků o tématu zdravého používání technologií témata: Digitální závislost, chronický multitasking, deprese a úzkosti spojené s nezdravým přístupem k sociálním sítím a konzumace pornografie. Tuto informaci prosím sdělujte, jak paní učitelce, tak i paní vychovatelce. Uvolnění z předmětu Tělesná výchova Podle novely zákona č. Kristýna Navrátilová, Hlavní budova nám.

Next

Škola

zš čakovice

Při požáru v roce 1842 bylo zničeno přes polovinu vsi. Platba školní družiny: Za první pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. Do školy účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Roman Šemík 2014 2018 4 1962 nemá Daniel Štech 2014 2018 4 1982 nemá Ing. Tereza Kábová, Hlavní budova nám. Přípravná třída Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a jsou určeny pro děti trvale bydlící ve spádové oblasti školy. .

Next

Čakovice

zš čakovice

Roku 1968 byly Čakovice připojeny k Praze, zachovaly si však svůj místní národní výbor. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Jiný postup je v případě, kdy pro svoje dítě žádáte odložení povinné školní docházky. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Formy: Skupinová práce děti — vychovatelka , individuálnípráce dítě — vychovatelka Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat.

Next

Čakovice

zš čakovice

Patro v hlavní budově školy Kapacita: 8 Věkové omezení: pouze pro žáky 1. Za druhé pololetí vybíráme poplatek 1800 Kč celkem, splatnost na druhé pololetí je do 20. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o vesmíru. Použito může být opravdu vše, co zanechá výtvarnou stopu na zvoleném podkladě. Co se týče učitelů,je tam ohromný rozdíl. Rozhodnutí bude zasláno zákonným zástupcům poštou.

Next

SOU Čakovice

zš čakovice

K Praze bylo celé území dnešní městské části připojeno k , městská část leží v. Ve volnočasovém klubu funguje i telefon, na který je v případě nutnosti, nečekaných změn apod. Vyhledáme si informace o životě na pólech. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a zajištění jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 4.

Next

Družina

zš čakovice

To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Je zaměřen na osvojení si základních dovedností ve stolním tenise, podporu týmové spolupráce a hry fair-play. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy. Pavel Řepa - zástupce pedagogů doc. Ve škole příšerný hluk, žádný prostor na klid a relaxaci.

Next